Praha 3 zruší školku v Bukové navzdory protestům rodičů

Rada městské části Praha 3 rozhodla 9. března o zrušení MŠ Buková na Jarově. Na pozemku, kde školka stojí, chce výhledově postavit modulový jednopatrový objekt pro jesle. Dvoutřídní školka se specializuje na děti s respiračními problémy, ty se mají podle radnice přesunout do nově otevřené MŠ Jarov v ulici Na Chmelnici. Rozzlobení rodiče zorganizovali petici, kterou podepsalo asi 500 občanů.

 

Petice bude projednána na jednání zastupitelstva MČ Praha 3, které se uskuteční v úterý 17. března od 15:00 hodin na Havlíčkově nám. č. 9. Zastupitelstvo projedná kromě rušení školky v Bukové také návrh rozpočtu MČ v objemu 948 mil. Kč.

 

Radnice zrušení školky odůvodňuje špatným stavem objektu. Rekonstrukce objektu do provozuschopného stavu by podle radnice přišla až na 60 mil. Kč. Radnice považuje kapacity mateřských školek v Praze 3 za dostačující.

 

Klub ŽnS se zrušením MŠ Buková zásadně nesouhlasí, a to z následujících důvodů:

 

  1. Není pravda, že rekonstrukce MŠ Buková by mohla stát až 60 mil. Námi oslovení odborníci odhadli celkové náklady na rekonstrukci školky na 6 – 7 mil. Kč. Objekt navíc není v natolik havarijním stavu, aby ho nebylo možné po drobných opravách ještě nejméně jeden školní rok užívat.

 

  1. Není pravda, že kapacita MŠ na Praze 3 je dostačující. Osm tříd mateřských škol je umístěno provizorně v základních školách. Tato okolnost komplikuje základním školám umísťování dětí do prvních tříd. Navíc rozhodnutí o zrušení školky v Bukové přichází ve chvíli, kdy ještě neznáme výsledky zápisů do MŠ na příští školní rok a nevíme, zda nebude třeba zřizovat další provizorní třídy, jak se tomu dosud zcela nekoncepčně dělo.

 

  1. Nedostačující kapacitu jeslí není možné navyšovat rušením funkčních mateřských škol. Projekční příprava a povolení stavby jeslí nebo rekonstrukce školky potrvá nejméně rok, do té doby může současná školka dále fungovat. Navrhovaný rozpočet Prahy 3 letos s výstavbou nového objektu nepočítá.

 

  1. Snižování kapacity míst v MŠ je naprosto nelogické v situaci, kdy poptávka po umístění stále převyšuje nabídku. Zachování MŠ Buková umožní nové kapacity v MŠ Jarov využít pro tuto neuspokojenou poptávku. Zvýšené kapacity MŠ pak umožní přijímat i děti mladší 3 let. To by zlepšilo možnost návratu rodičů do práce a pomohlo kompenzovat nedostatečnou kapacitu zařízení jeselského typu.

 

  1. Zrušením školky se výrazně zhorší časová dostupnost pro rodiny žijící v dané lokalitě.

 

Kontakt:

 

PhDr. Lýdia Říhová, Ph.D.

zastupitelka MČ Praha 3

737 360 257

lydia.rihova@gmail.com

 

Helena Benýšková

zastupitelka MČ Praha 3

hbenyskova@gmail.com

605 436 135

 

Martina Chmelová

zastupitelka MČ Praha 3

chmelovam@seznam.cz

603 317 997

 

Ondřej Rut

předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě

rut.ondrej@praha3.cz

608 766 603