Volební program Žižkov (nejen) sobě – koalice Strany zelených, KDU-ČSL, STAN a nezávislých kandidátů

MÁTE PRÁVO na dostupné bydlení

1. Dokončíme privatizaci bytů oprávněným nájemníkům ve zbývajících domech ve vlastnictví MČ Praha 3 podle schváleného harmonogramu do konce roku 2016.

2. Zvýšíme zavedené slevy z cen privatizovaných bytů, podmíněné nemožností přeprodat byt třetí straně po dobu 10, respektive 20 let, na 10 %, resp. 20 %.

3. Umožníme prodloužení délky bezúročného splácení privatizovaného bytu radnici z 5 na 10 let jako pomoc lidem, kteří by nedostali hypotéku.

4. Byty těch, kteří možnost privatizovat odmítnou, ponecháme ve vlastnictví MČ. Tito nájemníci budou v bytech moci bydlet dál. Veškeré volné byty ponecháme ve vlastnictví MČ.

5. Dokončíme rekonstrukce volných bytů a zajistíme jejich přidělení v rámci koncepce podporovaného bydlení.

6. Budeme podporovat přidělování obecních bytů na základě připravené koncepce podporovaného bydlení zejména seniorům a seniorkám, mladým rodinám s dětmi, samoživitelkám, osobám se zdravotním postižením, nízkopříjmovým domácnostem, osobám diskriminovaným na trhu s bydlením a osobám bez domova (těm v rámci tzv. prostupného bydlení ve startovacích domech Husitská 74 a Husinecká 9).

7. Nebudeme zvyšovat nájemné v obecních bytech, snížené nájemné nabídneme podporovaným nízkopříjmovým skupinám obyvatel.

8. Vyjednáme s developery podíl obecních bytů v rámci jejich nové bytové výstavby.

9. Ponecháme nebytové prostory v majetku MČ Praha 3. Nebytové prostory finančně náročné na rekonstrukci pronajmeme nájemníkům, kteří si je opraví sami, a nájemné až do výše odsouhlasené ceny rekonstrukce jim bude odpuštěno.

10. Spustíme program „Zateplíte = ušetříte“ pro Prahu 3 a pomůžeme majitelům domů dotacemi a bezúročnými půjčkami zvýšit energetickou účinnost domů, a tím snížit náklady domácností na energie. Na program vyčleníme 30 mil. Kč ročně v rámci již existujícího Fondu obnovy a rozvoje. Radnice zdarma zajistí soukromým vlastníkům (včetně družstev a společenství vlastníků) energetický audit nemovitosti a na jeho základě poskytne dotaci až do výše 30 % uznatelných nákladů při komplexním zateplení a 15 % při částečném zateplení. Tato dotace bude slučitelná s bezúročnou půjčkou 500 tis. Kč na realizaci opatření ke zvýšení energetické efektivity budovy.

11. Zvýšíme energetickou účinnost kotelen bytových domů ve vlastnictví MČ a snížíme tak platby domácností za energie.


 

MÁTE PRÁVO na klidné a bezpečné ulice

12. Budeme pokračovat v postupné obnově a dosadbě stromořadí v ulicích Žižkova a Vinohrad. Připravíme projekty ­ zcela nových stromořadí na hlavních městských ulicích (Olšanská, Jana Želivského, Vinohradská).

13. Budeme ve větší míře rekonstruovat rozbité chodníky. Spustíme program na obnovu kvalitní historické dlažby.

14. Zajistíme rekonstrukci Husitské a Koněvovy ulice, která pomůže zlepšit průjezdnost pro autobusovou dopravu, a doplníme zde zeleň.

15. Rozšíříme tramvajové ostrůvky na Olšanském náměstí a zvětšíme prostor pro bezpečný pohyb chodců.

16. Prosadíme výrazné zklidnění ulice Jana Želivského, rozšíříme tramvajové ostrůvky a dáme větší prostor chodcům. Prosadíme zákaz vjezdu vozů nad 6 tun.

17. Připravíme zklidnění Olšanské ulice spočívající v zúžení komunikace na jeden jízdní pruh v obou směrech, doplnění cyklopruhů, výsadbě stromů a zatravnění tramvajového pásu.

18. Ve vybraných rezidenčních oblastech Prahy 3 zavedeme zklidněné zóny s maximální povolenou rychlostí jízdy 30 km/h. ­Začneme již připraveným projektem pro oblast mezi Ondříčkovou, Vinohradskou, Jičínskou a Milešovskou ulicí.

19. Dokončíme zklidnění ulice Na Jarově, kterou si řidiči zkracují cestu mezi Malešickou a Koněvovou ulicí.

20. Podpoříme rekonstrukci Malešické na městskou ulici a doplníme zde chodníky.

21. Zvýšíme bezpečnost na přechodech pro chodce a vybudujeme přechody nové (např. na křižovatce Na Vrcholu – V domově, u jarovské školy Pod Lipami nebo na náměstí Jiřího z Poděbrad u východu z metra).

22. Zrekonstruujeme a zprovozníme stávající nefunkční garážové objekty (např. pod bytovými domy Vinohradská 114, Libická 112). Výstavbu nových garážových objektů nepodpoříme.


 

MÁTE PRÁVO dojít pěšky

23. Vybudujeme nová pěší a cyklistická propojení Husitské ulice a cyklostezky na bývalé železniční trati na úpatí Vítkova (v Jeronýmově ulici, v ulici Pod Vítkovem a v Lukášově ulici).

24. Zřídíme novou vycházkovou cestu pro pěší a cyklisty podél zdi Olšanských hřbitovů z Olšanského náměstí na ulici Jana Želivského.

25. Prověříme možnost většího otevření a zprůchodnění Olšanských hřbitovů.

26. Podpoříme propojení Žižkova s Hlavním nádražím prodloužením podchodů pod nástupištěm a vybudováním nových přístupů ze Seifertovy ulice a od VŠE.

27. Prodloužíme a zvýšíme četnost signálu zelené na přechodech pro chodce (např. na Olšanském náměstí a v ulici Prokopova).


 

MÁTE PRÁVO na spolehlivou a komfortní MHD

28. Zajistíme stavbu bezbariérových tramvajových zastávek. Začneme zastávkou na Orionce a budeme pokračovat na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde podpoříme přesun zastávky směrem z centra blíže do středu náměstí s nástupem přímo z chodníku.

29. Budeme prosazovat projektovou přípravu nové tramvajové trati přes území Nákladového nádraží směrem na Spojovací a do Malešic bez zásahu do budovy nádraží.

30. Prověříme zavedení nového autobusového spojení mezi dolním Žižkovem, náměstím Jiřího z Poděbrad a Vršovicemi.


 

MÁTE PRÁVO jet na kole beze strachu

31. Budeme podporovat cyklistickou dopravu na podkladech aktualizovaného cyklogenerelu pro MČ Praha 3. Umožníme jízdu cyklistů v protisměru tam, kde to šířkové parametry ulic bezpečně dovolí (např. v Bořivojově ulici).

32. Zajistíme instalaci dalších stojanů na kola, zejména v okolí veřejných budov, např. pošt a škol. Zapojíme Prahu 3 do celopražského systému sdílení kol.

33. Dokončíme rekonstrukci pěší a cyklistické trasy A25 mezi Vítkovem a zahrádkářskými osadami na Balkáně.


 

MÁTE PRÁVO na živou kulturu

34. Proměníme Nákladové nádraží Žižkov na kulturně-vzdělávací centrum s kavárnami, restauracemi a další službami, kde najdou své sídlo celostátně významné kulturní instituce jako např. Národní filmový archiv. Zároveň se zde budou odehrávat i každodenní kulturní akce, jak je tomu už od loňského roku.

35. Zařídíme, aby byla 3 % celkových nákladů na veřejnou výstavbu vyčleněna na umění ve veřejném prostoru.

36. Omezíme náklady zábavních akcí pořádaných Prahou 3 za účelem vlastní propagace a finance přesměrujeme do kvalitní nezávislé kultury.

37. Rozšíříme plochy pro legální graffiti a zároveň podpoříme program AntiGraffiti, čímž pomůžeme majitelům domů k odstranění toho nelegálního.

38. Dokončíme vybudování pobočky Městské knihovny v novém kulturním centru na Jarově (na rohu ulic Koněvova a Za Žižkovskou vozovnou).

39. Uspořádáme výstavy plastik od mladých umělců na Vítkově.

40. Zrekonstruujeme sál kina Aero a kulturní síň Atrium oživíme progresivní dramaturgií.

41. Vytvoříme prostor pro novou soudobou divadelní tvorbu, se kterou by souhlasil i Jára Cimrman.

42. Uvolníme ulice pro sousedské a kulturní akce ve veřejném prostoru (např. Zažít město jinak či Žižkovské mezidvorky).


 

MÁTE PRÁVO na kvalitní veřejný prostor

43. Budeme bránit naddimenzované výstavbě, jako jsou např. projekty Crystal Prague a Central Plaza schvalované v minulosti­ za vlády ODS. ­­Zapojíme developery do financování veřejné vybavenosti.

44. Dokončíme regulační zásady žižkovských a vinohradských domovních bloků, které stanoví maximální výškové limity. Zajistíme transparentnost posuzování stavebních úprav z pohledu památkové ochrany a tím zabráníme neúměrným zásahům do střešní krajiny.

45. Podpoříme opravu významných náhrobků na Olšanských hřbitovech.

46. Provedeme revitalizaci významných veřejných prostor a náměstí (Komenského náměstí, Tachovského náměstí, Prokopova náměstí, Kostnického náměstí, Olšanského náměstí a vnitrobloku Bezovka). S veřejností projednáme vizi a postup rekonstrukce veřejných prostranství do roku 2020.

47. Ve spolupráci s kvalitními architekty provedeme zateplení a rekonstrukci fasád všech panelových domů ve vlastnictví MČ ještě před jejich privatizací (např. okolí Olšanského náměstí a domy mezi Roháčovou a Jeseniovou ulicí). Prosvětlíme a rozšíříme podchody z Olšanského náměstí do Baranovy a Křišťanovy ulice.

48. Namísto současného projektu revitalizace náměstí­ Jiřího z Poděbrad otevřeme veřejnou diskuzi o budoucí podobě náměstí. V této diskuzi budeme prosazovat zachování kašny.

49. Grantovým programem podpoříme vlastníky při rekonstrukcích vnitrobloků s cílem zabránit jejich chátrání, zastavování garážemi apod.

50. Omezíme vizuální smog. Budeme pokračovat v rušení velkoformátových reklamních ploch a zajistíme veřejné plakátovací plochy pro soukromý i neziskový sektor.

51. Vyjednáme zvýšení četnosti vývozu kontejnerů na tříděný odpad tam, kde jsou přeplňovány, a zajistíme pravidelný úklid v jejich okolí. Podpoříme svoz bioodpadu a hliníku.

52. Postavíme bezbariérové veřejné toalety na frekventovaných místech (např. na Parukářce, na Kostnickém náměstí nebo u hřiště v Habrové ulici).

53. Prosadíme nulovou toleranci k hernám i kasinům na území Prahy 3.


 

MÁTE PRÁVO na ochranu a rozšíření zeleně

54. Ochráníme Parukářku (Vrch sv. Kříže) jako veřejný park a zabráníme dalšímu rozšiřování stavebních pozemků v územním plánu a zastavování zelených ploch.

55. ­Na základě podnětů vzešlých z veřejného projednání postavíme novou hospůdku na Parukářce.

56. Povedeme jednání s vlastníky pozemků na Nákladovém nádraží Žižkov s cílem vykoupit je ‒ společně s hlavním městem Prahou. Poté vypíšeme na celé území urbanistickou soutěž, jejíž zadání bude zahrnovat i ochranu současných přírodních ploch s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Odmítáme zvláště projekt výstavby velkého obchodního centra o rozměrech 35 tis. m2, které by způsobilo nadměrnou dopravní zátěž.

57. Zajistíme zachování a rozvoj zahrádkářských osad ­Na Balkáně a budeme usilovat o jejich převedení pod správu MČ Praha 3.

58. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi vybudujeme novou městskou komunitní zahradu v ulici Pod Kapličkou a funkčně ji propojíme s oblíbeným dětským hřištěm.

59. Podpoříme další konání farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad a budeme usilovat o zachování široké nabídky, dostupných cen a kvality potravin z místní produkce­. Založíme nové trhy, např. na Ohradě.

60. Zachováme provoz kempu na Pražačce a ochráníme okolní zeleň před výstavbou.


 

MÁTE PRÁVO na kvalitní školku a školu pro Vaše děti

61. Budeme postupně navyšovat kapacitu obecních školek s cílem zajistit místa pro všechny děti starší dvou let s trvalým pobytem v Praze 3. V případě potřeby rozšíříme kapacitu jeslí pro děti od jednoho roku. Podpoříme možnost flexibilního časového využívání předškolních zařízení. Budeme podporovat, a to i finančně, alternativní předškolní a školní zařízení a pedagogické směry­; montessori, waldorfské školství, lesní­­­­ školky, ekopedagogiku apod.

62. Budeme podporovat vznik dětských skupin a miniškolek, např. formou pronájmu nebytových prostor a nabídkou vzdělávání pro osoby pečující o děti.

63. Vytvoříme systematický vzdělávací program pro učitelky a učitele základních škol a školek na Praze 3 k zajištění jejich osobního rozvoje a zvyšování jejich kompetencí.

64. Budeme usilovat o inkluzivní vzdělávání podporou škol se zastoupením etnických menšin. Zajistíme připravenost škol přijímat děti se specifickými potřebami. Podpoříme školy při zajišťování asistentek a asistentů.

65. V rámci vzdělávacích programů podpoříme: posílení počítačové, finanční a občanské gramotnosti, zkvalitnění jazykové výuky, posílení řemeslných dovedností, multikulturní výchovu, environmentální výchovu či výchovu ke kritickému myšlení v evropských a globálních souvislostech.

66. Zasadíme se o zlepšení stravování vyšším důrazem na zdravou výživu ve školách a školkách. Budeme usilovat o rušení automatů na nezdravé potraviny a nápoje a nabídneme alternativy, např. formou svačin ze školních jídelen. Zajistíme také dostatečnou nabídku vegetariánských jídel.

67. Zavedeme ekologické hospodaření ve školách, a to zejména v oblastech odpadového hospodářství, úklidu a energetické efektivity.


 

MÁTE PRÁVO mít kde sportovat

68. Formou grantů budeme nadále podporovat sportovní organizace a kluby. Podpoříme také projekty zaměřené na smysluplné využití volného času dětí. Zajistíme strategické financování zařízení, které zajišťují provoz příměstských táborů v období prázdnin.

69. Ochráníme sportovní areál ­Na Balkáně před dalšími developerskými projekty a podpoříme zde rozvoj sportovních aktivit.

70. Podpoříme školy při rozvoji sportovního zázemí. Podpoříme otevření hřišť při základních školách pro užívání veřejností mimo provozní dobu škol. Vybudujeme více veřejných sportovišť nebo fitparků pro děti, mládež, seniory i širokou veřejnost a zrekonstruujeme ty stávající (např. na Žižkově náměstí).

71. V podpoře volnočasových aktivit budeme více využívat dobrovolnictví a také mezigenerační spolupráci (tj. vyšší zapojení seniorů a seniorek).

72. Vyjednáme vstup MČ do nadačního fondu, který provozuje centrum kontaktních sportů na Havlíčkově náměstí, a zajistíme zde tréninkové prostory pro sociálně znevýhodněné děti.


 

MÁTE PRÁVO na informace

73. Podpoříme uživatelsky přívětivé webové stránky a aplikace MČ. Do jejich tvorby zapojíme veřejnost.

74. Zveřejníme přehledný rozklikávací rozpočet, který nabídne občanům úplný a aktuální přehled o hospodaření obce.

75. Budeme zveřejňovat veškeré dokumenty k veřejným zakázkám velkého i malého rozsahu od avíza až k jejich vyhodnocení.

76. Objednávky a faktury nad 50 tis. Kč a veškeré smlouvy MČ budeme zveřejňovat v centrálním registru smluv.

77. Budeme vstupovat do smluvních vztahů pouze se společnostmi s transparentní vlastnickou strukturou.

78. Prosadíme zveřejňování všech dat MČ, která ze zákona nepodléhají speciální ochraně, jako tzv. otevřených dat.

79. Podpoříme využívání otevřeného software, otevřených formátů a licencí. Pro zveřejňování informací využijeme v nejvyšší možné míře dostupných aplikací veřejné správy.

80. Budeme nadále zveřejňovat veškeré informace z jednání poradních a výkonných orgánů MČ a zlepšíme uživatelskou přívětivost při jejich vyhledávání.


 

MÁTE PRÁVO zapojit se do rozhodování

81. Přizveme občany-experty k účasti v poradních orgánech Rady MČ a Zastupitelstva MČ. Do představenstev akciových společností s podílem MČ nominujeme nestranické odborníky.

82. Strategické záměry rozvoje Prahy 3 předložíme vždy k veřejné diskuzi.

83. V Radničních novinách rozšíříme prostor pro občany a opozici. Odpolitizujeme a zprofesionalizujeme redakční radu. Poměrnou část obsadíme zástupci občanské společnosti.

84. Část rozpočtu sestavíme participativně, tj. na základě demokratické diskuze s občany.

85. Využijeme principy komunitního rozpočtování: budeme spravedlivě financovat potřeby všech skupin obyvatel, mezi které patří např. ženy, mládež, senioři, národnostní menšiny a lidé se zdravotním postižením.


 

MÁTE PRÁVO na efektivní správu obce

86. Zefektivníme chod všech příspěvkových organizací (škol, školek, kulturních a sociálních zařízení) formou centrálních nákupů služeb a energií.

87. Využijeme elektronických aukcí na nákup služeb pro obec i občany.

88. Zapojíme MČ do Národní sítě zdravých měst a místní Agendy 21. Tím se přihlásíme k principům udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a podpoře zdravého životního stylu obyvatel.

89. Po dokončení privatizace převedeme činnosti akciových společností pod Úřad MČ a snížíme tím náklady na správu majetku.

90. Připravíme projekt, který umožní zvýhodněné nakupování a poskytování služeb místních občanů u místních živnostníků, čímž podpoříme lokální ekonomiku a udržování peněz v naší čtvrti.


 

MÁTE PRÁVO na kvalitní sociální služby

91. Upravíme záměr výstavby domova s pečovatelskou službou v ulici Na Vrcholu tak, aby lépe vyhovoval potřebám seniorek a seniorů, a aby zde zároveň vzniklo komunitní centrum, kde se budou moci v aktivitách a činnostech setkávat např. senioři a rodiče pečující o malé děti. V rámci tohoto centra budou vyčleněny i prostory pro klientky a klienty azylového domu (např. matky s dětmi v tísni).

92. Zřídíme denní centrum pro seniorky a seniory, včetně speciálních prostor pro osoby s Alzheimerovou chorobou.

93. Budeme podporovat rodičovská centra, centra sociální péče a nízkoprahové kluby, které pracují s dětmi, mládeží, rodiči či seniory.

94. Budeme aktivně podporovat zaměstnávání žen nad 50 let, které mohou pracovat např. jako pečovatelky v dětských skupinách, asistentky pro děti se speciálními potřebami ve školách a školkách nebo asistentky pro pomoc a podporu seniorek a seniorů v domácím prostředí.

95. Zřídíme fond, který umožní podporu povinného vzdělávání pracovníků v oboru sociálních služeb na Praze 3.

96. Zajistíme poskytování podpůrných služeb zletilým klientům z dětských domovů a podobných zařízení (např. Klokánek) s trvalým pobytem v Praze 3, kteří již musí zařízení opustit, a to formou startovacích bytů, právním poradenstvím a podporou při hledání zaměstnání.

97. Pomocí kontaktních míst a informačních letáků zajistíme zvýšení informovanosti o sociálních službách tak, aby se potřebné informace dostaly ke všem občanům, kteří takové služby potřebují.

98. Zasadíme se o to, aby MČ Praha 3 ze svého rozpočtu pravidelně vyčleňovala finance (např. formou grantů) na projekty integrace cizinců.

99. Budeme podporovat projekty prevence kriminality a zneužívání návykových látek a projekty organizací věnujících se mládeži (např. Junák). Budeme pokračovat v zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, nejen formou státem podporovaných úklidových prací.

100. Zasadíme se o vznik dětských koutků v budovách veřejných institucí Prahy 3.

 

Programové body v obrazech