Naše úspěchy

S koalicí Žižkov (nejen) sobě, která od svého počátku sdružuje Stranu zelených, KDU-ČSL a nezávislé, jsme uspěli  v komunálních volbách v roce 2010, kdy jsme získali 20,35%. Po dvou letech v opozici jsme v červnu 2012 dosáhli pádu koalice ODS – TOP 09 a výměny vedení obce, kde je Žižkov (nejen) sobě jednou z vládnoucích stran, spolu s TOP 09 a ČSSD. V koalici máme dva uvolněné radní: Ondřeje Ruta, který má na starost oblast územního rozvoje, dopravy a životního prostředí a Matěje Stropnického, který má v kompetenci bytovou politiku, kulturu a ochranu památek. V kompetencích obou radních jsme za poslední 2 roky dosáhli značných úspěchů, které naplňují náš volební program z roku 2010.

Přehled úspěchů v oblasti územního rozvoje, dopravy a životního prostředí:

 1. Zahájili jsme realizaci bezpečnostních úprav v okolí ZŠ Lupáčova a na křižovatce Táboritská – Ondříčkova. Připravili jsme podklady k pokračování kultivace této oblasti směrem k Olšanskému náměstí. (více zde)
 2. Postavili jsme nový přechod pro chodce s dělicím ostrůvkem na křižovatce Ondříčkova – Bořivojova a zlepšili zde rozhledové poměry i pro řidiče.
 3. Připravili jsme projekt a získali jsme stavební povolení na zklidnění rozlehlé křižovatky ulic Na Vrcholu a V Domově. Požadavek na řešení vzešel z akce Bezpečné cesty do školky.
 4. Zrekonstruovali jsme trasu pro pěší a cyklisty na Pražačce a postavili zde nové dětské hřiště.
 5. Zastavili jsme instalaci betonových truhlíků se stromy po vzoru Prahy 5 na Olšanské ulici. Projekt připravilo předchozí vedení radnice TOP 09 a ODS.
 6. Zahájili jsme rekonstrukci Havlíčkova náměstí a získali na její realizaci finanční prostředky z Evropské unie.
 7. Zahájili jsme výstavbu nového sportovního hřiště pro veřejnost v Habrové ulici na Jarově. Bude zde běžecká dráha, lezecká stěna, toalety a zázemí pro sportovce. Na stavbu jsme získali prostředky z fondů Evropské unie.
 8. Vyjednali jsme s Českými drahami výkup pozemků na Vítkově a otevřeli tak cestu výstavbě nových nástupů na cyklostezku. Připravili jsme projekty k realizaci tří nástupů v ulici Lukášově, Pod Vítkovem a Jeronýmově.
 9. Připravili jsme studii nového občerstvení a veřejných WC na Parukářce. Do přípravy studie jsme zapojili veřejnost a provozovatele současné hospůdky. (více zde)
 10. Prosadili jsme vyhlášení referenda o pravidlech využití Parukářky, které dá občanům možnost zavázat všechny budoucí zastupitele k ochraně oblíbeného parku před další zástavbou.
 11. Bránili jsme se předimenzované výstavbě v severní části areálu Nákladového nádraží, podali jsme za městskou část odvolání proti územnímu rozhodnutí na stavbu velkého obchodního centra bez napojení na metro a prosadili jsme podání správní žaloby proti vydání tohoto rozhodnutí.
 12. Vedli jsme úspěšná jednání s developery o jejich spoluúčasti na financování veřejného vybavení. Ze soukromých zdrojů tak má být postavena např. mateřská školka v oblasti Červeného dvora.
 13. Prosadili jsme projekt, prostřednictvím kterého městská část ušetří ve školách a školkách v příštích 10 letech 40 milionů korun za energie. Tuto úsporu garantuje dodavatel služeb vzešlý z výběrového řízení, který letos provedl ve 13 objektech výměnu kotlů a zavedl systémy chytré regulace vytápění ve školních třídách.  (Více zde)
 14. Připravili jsme cyklogenerel pro koncepční zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu na území Prahy 3. Jeho schválení bohužel narazilo na neochotu k podpoře tohoto cíle ze strany TOP 09 i ČSSD. Přesto jsme ho pro naši práci na radnici využívali. (více zde)
 15. Instalovali jsme na území městské části více než 100 cyklostojanů, v blízkosti úřadů, pošt nebo škol.
 16. Vyjednali jsme slevu s dodavatelem péče o zeleň na území celé městské části. Uspořili jsme tím 1,5 milionu korun ročně z obecního rozpočtu.
 17. Vyjednali jsme lepší podmínky v rámci smlouvy na výstavbu podzemních kontejnerů. Nevýhodná smlouva z dob ODS zavazovala městskou část k nákupu 50 podzemních kontejnerů za 170 mil. korun. Vyjednali jsme redukci jejich počtu na 32.
 18. Ve spolupráci s veřejností jsme ze tří návrhů na revitalizaci Komenského náměstí vybrali ten nejlepší a připravili projektovou dokumentaci pro jeho realizaci. Stavět se může příští rok.
 19. Připravili jsme projekt na rekonstrukci Kostnického náměstí. V rámci rekonstrukce dojde ke scelení a zvětšení plochy náměstí, výstavbě občerstvení a toalet a k obnově typického historického zábradlí.
 20. Získali jsme stavební povolení na zklidnění ulice Na Jarově. Realizovat ho tak můžeme v příštím roce.
 21. Zpracovali jsme projekt na zavedení zklidněné zóny s rychlostí 30 km/h v oblasti mezi Olšanskými hřbitovy a nám. Jiřího z Poděbrad. Jeho realizace bohužel narazila na odpor TOP09 a ČSSD.
 22. Ve spolupráci s veřejností jsme aktualizovali Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 a nastavili lepší procesy tvorby akčních plánů pro každý rok, včetně jejich sledování a vyhodnocování.
 23. Připravili jsme projekt první městské komunitní zahrady, která může vzniknout v sousedství oblíbeného dětského hřiště v ulici Pod kapličkou.
 24. Realizovali jsme obnovu uličních stromořadí v ulicích Hájkova a Velehradská a připravili dosadbu stromů na náměstí Barikád, která proběhne letos na podzim. Praha 3 pod naším vedením spolupořádala odborné konference a semináře na téma zeleně ve městě. Praha 3 se tak zapojila do odborné debaty o péči a rozvoji městské zeleně.
 25. Ve spolupráci s Diakonií Broumov jsme na území Prahy 3 instalovali 6 kontejnerů na textil a obuv. Jejich sběr je používán na charitativní účely, nikoli pro komerční podnikání.
 26. Investovali jsme přes 30 mil. korun do oprav rozbitých chodníků (např. v Radhošťské, Roháčově, Za žižkovskou vozovnou, v Hájkově a na mnoha dalších místech).

Přehled úspěchů v oblasti bytové politiky, kultury a ochrany památek

 1. Zajistili jsme aktualizaci pravidel prodeje nemovitého majetku a s tím slevy z privatizace, tak aby bylo bráněno spekulacím (10% sleva) a privatizované byty nebyly přeprodávány. Byty můžou kupovat pouze nájemníci, kteří uzavřeli nájemní smlouvy do 31.10.2012, neboť od tohoto data byly přidělovány byty jen ze sociálních důvodů. Ty si však obec musí ponechat.
 2. Prosadili jsme a dodržujeme léta chybějící harmonogram privatizace, který je založen na odděleném odprodeji cihlových a panelových domů a postupu od Jarova do centra, odděleně v katastrálním území Žižkova a Vinohrad. A sledujeme jeho dodržování, od září 2012 se prodalo 45 z 52 domů. To vše jako hráz proti dosavadní nahodilosti a korupčnímu prostředí.
 3. Zajistili jsme nezvyšování nájmu obecních bytů.
 4. Nechali jsme na katedře sociologie na Karlově univerzitě zpracovat analýzu potřebnosti sociálního bydlení na Praze 3
 5. Zpracovali jsme koncepci sociálního bydlení, které zahrnuje mimo jiné, prostupné bydlení. Kvůli odporu koaličních partnerů, nebyla zatím přijata.
 6. Změnili jsme souhlasný postoj radnice k výstavbě předimenzovaného obchodního centra v prostoru překladiště na Nákladovém nádraží Žižkov a s developerem Discovery se soudíme. Záměr má generovat 5 000 nových aut každý den a vedl by k neúnosnému dopravnímu zatížení.
 7. Díky našemu úsilí bylo Nákladové nádraží Žižkov prohlášeno kulturní památkou ČR.
 8. Podařilo se nám z NNŽ vytvořit živé kulturní centrum, jen letos od dubna do října se tam uskutečnilo 13 hudebních akcí, jedna 2,5 měsíce trvající výstava, 32 divadelních vystoupení, spoustu debat a workshopů. NNŽ navštívilo za 7 měsíců cca 20 tisíc návštěvníků.
 9. Zamezili jsme výstavbě Jarovské spojky, čtyřproudého pokračování olšanské ulice, která by na Žižkov přivedla další tisíce aut.
 10. Zajistili jsme nové urbanistické zásady pro přestavbu území brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov, zahájili jsme dialog s hlavním městem a developery o způsobu využití širšího území Nákladového nádraží.
 11. Zařídili jsme vznik několika legálních ploch pro graffiti, kde se můžou mladí umělci beztrestně realizovat.
 12. Zajistili jsme konání Prague Biennale na Nákladovém nádraží Žižkov.
 13. Prosadili jsme nová grantová pravidla včetně vzniku Rychlých grantů a dvouletých grantů.
 14. Prosadili jsme vyčlenění 2% z investic do majetku či veřejných prostranství na sochy, které budou umístěny na veřejně dostupných místech.
 15. Prosadili jsme oživení Vítkova osazováním soch ve spolupráci s AVU a VŠUP, každý rok přibude na Vítkově jedna socha.
 16. Zasloužili jsme se o zadání auditu na investiční akci Revitalizace bytových domů Lupáčova a na základě kterého bylo podáno trestní oznámení.
 17. Zamezili jsme dalším rekonstrukcím po vzoru Lupáčova.
 18. Prosadili jsme sloučení nekontrolovatelného holdingu akciových společností do jedné společnosti, přímo ovládané městskou částí, tím se ročně ušetří miliony na provozu.
 19. Všechna usnesení z jednání zastupitelstva a rady jsou zveřejňovány na webových stránkách včetně důležitých příloh. Zveřejňujeme také zápisy z jednání výborů a komisí.
 20. Prosadili jsme novou koncepci Radničních novin, dali jsme prostor pro vyjádření opozici, občanům, informujeme také o tom, co radnice plánuje a nejen o tom co se již stalo.
 21. Výrazně se povedlo snížit náklady na tisk a distribuci Radničních novin o zhruba 500 tisíc měsíčně.
 22. Byla připravena a schválena nová koncepce pro podporu sportovních aktivit v Městské části Praha 3, kterou jsme zpracovali a která umožňuje transparentní přidělování grantů v této oblasti.
 23. Podařilo se plošně snížit náklady na kulturní akce pořádané městskou částí a zrušit VIP salonky (např. na vinobraní).
 24. Zahájili jsme výstavbu nového kulturního centra MČ Za Žižkovskou vozovnou, včetně zajištění umístění Městské knihovny tamtéž.
 25. Podařilo se nám spolu s vámi zatím zabránit zbourání kašny na nám. Jiřího z Poděbrad.
 26. Prosadili jsme v rámci podporu turistického ruchu vydání publikace o Nákladovém nádraží Žižkov a Domu odborových svazů.
 27. Prosazujeme nulovou toleranci k hazardu. Předložili jsme požadavek nulové tolerance na červnovém zastupitelstvu 2013, které však i hlasy opozice ODS neschválilo zařazení tohoto bodu na program jednání.
 28. Podařilo se nám vrátit boxera Stanislava Tišera do tělocvičny na Havlíčkově náměstí, kterou MČ pod vedením ODS nákladně zrekonstruovala a pak z něj pana Tišera vytlačila.
 29. Matěj Stropnický přijal za dva roky ve funkci na osobní schůzce celkem 230 občanů z toho 20 opakovaně, které vyslechl a pomohl jim, nebo zprostředkoval řešení jejich situace či problému zejména s bydlením, rekonstrukcemi či privatizacemi.