RNDr. Tereza Freidingerová, PhD.

Pracuji jako koordinátorka projektů na podporu integrace cizinců a jako vědecká pracovnice v oblasti migračních studií. V posledních letech jsem např. pomáhala MČ Praha-Libuš a Ministerstvu pro místní rozvoj v hledání cest soužití českých a vietnamských Libušanů nebo se podílela na vzniku Pražské koncepce integrace cizinců. Ráda bych právě tyto zkušenosti uplatnila i v MČ Praha 3, která se stala domovem téměř 12 000 cizinců, kteří nyní představují 16,6 % její celkové populace.