PhDr. Eva Ferrarová, PhD.

Pracuji jako koordinátorka rovnosti žen a mužů, stárnutí a osob se zdravotním postižením na Ministerstvu vnitra.  Své odborné znalosti a zkušenosti chci uplatnit především podporou mezigenerační spolupráce a lepších podmínek života seniorů a seniorek na území Prahy 3 v oblasti bydlení, sociální i zdravotní péče a bezpečnosti. Stáří a stárnutí nesmí být v životě člověka nevýhodou!