Mgr. Ondřej Rut

Od roku 2012 pracuji na radnici na tom, aby městská část věnovala více pozornosti veřejným prostranstvím, zklidnění dopravy a bezpečnosti ulic. Za posledních 20 let v tom radnice moc práce neudělala. Peníze mizely v předražených rekonstrukcích panelových domů nebo stavbách podzemních garáží. Za poslední dva roky na radnici jsme trend obrátili a prosadili několik klíčových projektů. Seznamte se s našimi plány a našimi kandidáty na příští období.