Martin Arden

Pro mne jsou vzdělání, věda a kultura nejdůležitější pilíře společnosti.