JUDr. Lucia Zachariášová

Pracuji jako právnička Úřadu vlády ČR, kde vedu Oddělení rovnosti žen a mužů. Rovné a důstojné zacházení se všemi je pro mě velmi důležité, ať na komunální nebo celostátní úrovni. Každý má přeci právo na školku či kvalitní školní stravování pro své děti, bezpečné ulice a přechody či důstojné stáří.